Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

biglove
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viasatyra satyra
7248 46fe 500
biglove
3938 95a5 500
Reposted fromtfu tfu viabeltane beltane
biglove
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viamefir mefir

October 20 2018

3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viacotarsky cotarsky
biglove
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
biglove
9027 4a74 500
Reposted fromoll oll viacotarsky cotarsky
biglove
6056 df42
Reposted fromseaweed seaweed viacotarsky cotarsky
biglove
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viacotarsky cotarsky

July 15 2018

biglove
Reposted fromottopilotto ottopilotto viaeta eta

January 15 2018

biglove
3988 50d1
Reposted fromtfu tfu viaodyssey odyssey
biglove
5600 d417
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
biglove
7412 8e98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakurdebele kurdebele

November 21 2017

biglove
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viawszystkodupa wszystkodupa
biglove
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa

March 26 2017

biglove
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha i się z nimi idzie. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromtomowa tomowa viaRozaa Rozaa
biglove
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viacotarsky cotarsky

March 23 2017

biglove
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
biglove
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viacotarsky cotarsky
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...